W 2000 roku ukończyłam studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w 2009 roku uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, w 2012 specjalisty chorób naczyń. Praca z ciężko chorymi pacjentami w Klinice Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego była także motywacją do ukończenia w 2016 r. specjalizacji z hematologii. Prowadzona przeze mnie praca naukowa zaowocowała uzyskaniem w 2016 r. stopnia doktora nauk medycznych.

Równocześnie z pogłębianiem wiedzy zgodnej z aktualnie obowiązującymi standardami medycyny zachodniej tzw. ,,evidence based medicine”(EBM), odkryłam świat wiedzy równoległej, w mojej opinii nie mniej ważnej, a uzupełniającej luki w wykształceniu akademickim. Zdałam sobie sprawę, że człowiek nie składa się tylko i wyłącznie z pozornie niezwiązanych ze sobą układów i narządów, leczonych przez kilkunastu specjalistów z często dosyć niepewnym skutkiem. Człowiek stanowi nierozerwalną całość, nie tylko na poziomie fizycznym, ale także emocjonalnym i duchowym. Wielu chorobom można zapobiec zmieniając swoje życie, nawyki (w tym żywieniowe), nastawienie do świata, ludzi oraz ucząc się w jaki sposób zarządzać emocjami. Efektem holistycznego podejścia było zwrócenie się w kierunku naturalnych metod leczniczych, w tym ziołolecznictwa min. propagowanego przez J. Rossa, łączącego zachodnią tradycję zielarską z koncepcjami chińskiej medycyny oraz współczesnej fito-farmakologii. W kręgu moich zainteresowań pozostaje także wpływ odżywiania na profilaktykę i leczenie. ,,Porzuć diety, zacznij się odżywiać”- to moje hasło przewodnie.

W 2016 r. rozpoczęłam naukę w Tradycyjnej Szkole Medycyny Chińskiej TOMO w Gdańsku.

Zapraszam wszystkich tych, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za własne życie i zdrowie a potrzebują na tej drodze wsparcia lekarza-przewodnika, który im w tym pomoże. Nie spodziewaj się łatwych rozwiązań w postaci tylko i wyłącznie tabletki lub zioła. Większość pracy musisz wykonać Ty sam, ale uwierz mi, efekty Cię mile zaskoczą. Pamiętaj: ,,Chcieć – to móc”.