O mnie

    Home / O mnie

O mnie

W 2000 roku ukończyłam studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w 2009 roku uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, w 2012 specjalisty chorób naczyń. Praca z ciężko chorymi pacjentami w Klinice Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego była także motywacją do ukończenia w 2016 r. specjalizacji z hematologii. Prowadzona przeze mnie praca naukowa zaowocowała uzyskaniem w 2016 r. stopnia doktora nauk medycznych.

Równocześnie z pogłębianiem wiedzy zgodnej z aktualnie obowiązującymi standardami medycyny zachodniej tzw. ,,evidence based medicine”(EBM), odkryłam świat wiedzy równoległej, w mojej opinii nie mniej ważnej, a uzupełniającej luki w wykształceniu akademickim. Zdałam sobie sprawę, że człowiek nie składa się tylko i wyłącznie z pozornie niezwiązanych ze sobą układów i narządów, leczonych przez kilkunastu specjalistów z często dosyć niepewnym skutkiem. Człowiek stanowi nierozerwalną całość, nie tylko na poziomie fizycznym, ale także emocjonalnym i duchowym. Wielu chorobom można zapobiec zmieniając swoje życie, nawyki (w tym żywieniowe), nastawienie do świata, ludzi oraz ucząc się w jaki sposób zarządzać emocjami. Efektem holistycznego podejścia było zwrócenie się w kierunku naturalnych metod leczniczych, w tym ziołolecznictwa min. propagowanego przez J. Rossa, łączącego zachodnią tradycję zielarską z koncepcjami chińskiej medycyny oraz współczesnej fito-farmakologii. W kręgu moich zainteresowań pozostaje także wpływ odżywiania na profilaktykę i leczenie. W 2016 r. rozpoczęłam naukę w Tradycyjnej Szkole Medycyny Chińskiej TOMO w Gdańsku uzyskując tytuł akupunkturzysty. Podążam tą ścieżką śladami nieżyjącego już dr Wang Ju-Yi, twórcą Praktycznej Teorii Kanałów (Applied Channel Theory)  oraz jego uczniów Jasona Robertsona (USA), dr Jonathana Changa (Chiny), Yefima Gamgoneishvili (USA) oraz propagatora tej linii nauczania w Polsce Romana Szymuli. Potrzeba jeszcze lepszej, kompleksowej pomocy pacjentom popchnęła mnie do kolejnego kroku. W 2023 roku rozpoczęłam naukę w Instytucie Baoku, dołączając do programu ICEAM (The Institute of Classics in East Asian Medicine®) Shanghan Lun i Jingui Yao Lue założonego i  kierowanego przez dr Arnaud Versluys kontynuatora tradycji  linii Tian.

Zapraszam wszystkich tych, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za własne życie i zdrowie a potrzebują na tej drodze wsparcia lekarza-przewodnika, który im w tym pomoże. Pamiętaj, nie zrobię niczego za Ciebie. Nie spodziewaj się łatwych rozwiązań w postaci tylko i wyłącznie tabletki lub zioła. Większość pracy musisz wykonać Ty sam, ale uwierz mi, efekty Cię mile zaskoczą. Pamiętaj: ,,Chcieć – to móc”.