• Pierwsza konsultacja z zakresu ziołolecznictwa (łącznie z zaleceniami żywieniowymi, indywidualnie dobraną recepturą ziołową oraz zabiegiem akupunktury) 250 PLN-ok 1,5 h

  • Pierwsza konsultacja z zakresu ziołolecznictwa (łącznie z zaleceniami żywieniowymi, indywidualnie dobraną recepturą ziołową, bez akupunktury) 200 PLN-ok. 1h

  • Każda kolejna konsultacja z zakresu ziołolecznictwa  łącznie z zabiegiem akupunktury 180PLN -ok. 45 min.

  • Każda kolejna konsultacja z zakresu ziołolecznictwa, bez akupunktury  150PLN ok 30 min.

  • Pierwsza konsultacja z zakresu akupunktury 200 PLN ok. 1h

  • Każdy kolejny zabieg akupunktury 120PLN ok 30-45 min.

  • USG Doppler żył kończyn dolnych+ konsultacja (pisemny wynik badania z konsultacją z zaleceniami, ewentualnie receptami) 250 PLN

  • USG Doppler żył kończyn dolnych 180 PLN

  • Wizyta specjalistyczna z zakresu chorób wewnętrznych, hematologii, chorób naczyń – konsultacja   150 PLN